in

二戰敦刻爾克大逃亡:希特勒把40萬英法聯軍逼入絕境,卻為何停止進攻?「曉涵哥來了」

今天給大家講一個二戰期間的事件。

👀👀 我的這些影片或許你也有興趣 👇👇

史上最奇葩國家👇
https://youtu.be/xrk7qPj8yts

科馬洛夫👇
https://youtu.be/NkuNPdxveiY

人猿混血部隊👇
https://youtu.be/tJYVzo8tS1o
——————————————————————————————–

🔥 這些影片在頻道最受歡迎 👇👇

朝鮮神秘飯店👇
https://youtu.be/cVlAxL2CXYg

大和號戰艦👇
https://youtu.be/AdxYuP1qbMY

秦始皇陵👇
https://youtu.be/BGxr6AS-6-o

宇宙7級文明👇
https://youtu.be/MTCrzBVNJjc

邁克爾傑克遜的另一面👇
https://youtu.be/p7W75SHpL9E

野獸專車👇
https://youtu.be/ACmijk6deMA

日本啃老族👇
https://youtu.be/nCFLqt71dKs

————————————————————————————–
「探索地球,發現宇宙。
我是曉涵哥,歡迎和我一起,做這世界的探尋者。」
點擊下方訂閱👇👇👇
https://www.youtube.com/channel/UCvoBl4rnVsetDKA_Tdk-jeA
我的FB也開通了!歡迎大家關注,在這裡我會分享一些不一樣的生活碎片:https://www.facebook.com/xiaohange888
————————————————————————————–
————————————————————————————–
#曉涵哥來了 #education #knowledge
#敦刻爾克 #二戰 #戰爭